H41

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 2006
Ročník: 55
Číslo: H41
Název čísla
Miloši Štědroňovi k 65. narozeninám
Miloš Štědroň at 65
Rok vydání
2007
ISSN
1212-0391
ISBN
978-80-210-4270-4
Ústav FF MU
Články
Title Document
Miloš Štědroň at 65 | [7]–9
Macek, Petr; Steinmetz, Karel
PDF
Výběrová bibliografie prací Miloše Štědroně | [11]–20
Macek, Petr; Steinmetz, Karel
PDF
Musik und Theater bei den Krönungsfeierlichkeiten in Prag 1627 | [21]–38
Antonicek, Theophil
PDF
Interpret Janáčkova sborového díla Josef Veselka a genealogická sonda do problematiky vztahu Veselka - Janáček | [39]–46
Bártová, Jindřiška
PDF
První barokní opera (1627) a sepolcro či oratorium (1628) v Praze? : La transformazione di Callisto e Arcade a La Maddalena, composizione Sacra di Giovan Battista Andreini Fiorentino : více než jen recenze sborníku | [47]–52
Bohadlo, Stanislav
PDF
Jak se Janáček stal sousedem-akademikem | [53]–59
Drlíková, Eva
PDF
Zugabe! Zugegeben, ganz daneben! | [61]–62
Hoffmann-Kroper, Andreas
PDF
85 let Čapkových Robotů a jejich proměn | [63]–74
Horáková, Jana
PDF
Is Leoš Janáček's Příhody Lišky Bystroušky a rejection of a romantic lie? | [75]–82
Chew, Geoffrey
PDF
Rozhlasové působení Karla Vetterla | [83]–94
Macek, Petr
PDF
Něco o hudbě a něco navíc z "Hovorů o zázracích" Caesaria z Heisterbachu | [95]–103
Nechutová, Jana
PDF
"S bobkovou ratolestí pokoje a palmou ctnosti" : k 325. výročí narození a 260. výročí úmrtí "českého Bacha" Jana Dismase Zelenky (1679-1745) | [105]–124
Pečman, Rudolf
PDF
Caldarova opera L'Amor non hà legge pro hraběte Questenberga, aneb, "Horší nežli čert je to moderní manželství" | [125]–146
Perutková, Jana
PDF
Skladatel v expandujícím (a bortícím se) světě | [147]–157
Poledňák, Ivan
PDF
Leoš Janáček a varhany | [159]–169
Sehnal, Jiří
PDF
Libretista prvních jaroměřických oper - Blinoni nebo Bonlini? | [171]–177
Spáčilová, Jana
PDF
K Blažkovu pojetí dvojsměrné alterace | [187]–192
Steinmetz, Karel
PDF
Zápas Apollóna s Dionýsem : sváteční zobrazení mýtu v díle Igora Stravinského | [193]–204
Sýkora, Pavel
PDF
Monte, onde honor, virtù, gloria rinverde! | [205]–211
Šebesta, Josef
PDF
Stará čeština v Janáčkově Výletu pana Broučka do XV. století | [213]–216
Šlosar, Dušan
PDF
"...a styl jiných komponistů je jako pojídání makarónů." : Bellerofonte Castaldi a jeho oslavná báseň na Claudia Monteverdiho | [217]–224
Kouřilová, Iva; Študent, Miloslav
PDF
Janáček and modernism | [225]–230
Tyrrell, John
PDF
Univerzál | [231]–235
Válka, Josef
PDF
Půlstoletí hudební vědy na brněnské alma mater | [237]–241
Vysloužil, Jiří
PDF
Několik poznámek k instrumentačním zvláštnostem Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy | [243]–248
Zahrádka, Jiří
PDF
Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha | [249]–265
PDF