Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 2006, roč. 55, č. H41. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 26

Článek
Šlosar, Dušan. Stará čeština v Janáčkově Výletu pana Broučka do XV. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 213–216.

Článek
Vysloužil, Jiří. Půlstoletí hudební vědy na brněnské alma mater. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 237–241.

Článek
Kouřilová, Iva, Študent, Miloslav. "...a styl jiných komponistů je jako pojídání makarónů." : Bellerofonte Castaldi a jeho oslavná báseň na Claudia Monteverdiho. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 217–224.

Článek
Macek, Petr, Steinmetz, Karel. Miloš Štědroň at 65. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 7–9.

Článek
Antonicek, Theophil. Musik und Theater bei den Krönungsfeierlichkeiten in Prag 1627. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 21–38.

Článek
Sehnal, Jiří. Leoš Janáček a varhany. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 159–169.

Článek
Sýkora, Pavel. Zápas Apollóna s Dionýsem : sváteční zobrazení mýtu v díle Igora Stravinského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 193–204.

Článek
Zahrádka, Jiří. Několik poznámek k instrumentačním zvláštnostem Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 243–248.

Článek
Chew, Geoffrey. Is Leoš Janáček's Příhody Lišky Bystroušky a rejection of a romantic lie?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 75–82.

Článek
Horáková, Jana. 85 let Čapkových Robotů a jejich proměn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 63–74.

Článek
Nechutová, Jana. Něco o hudbě a něco navíc z "Hovorů o zázracích" Caesaria z Heisterbachu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 95–103.

Článek
Spáčilová, Jana. Libretista prvních jaroměřických oper - Blinoni nebo Bonlini?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 171–177.

Článek
Bártová, Jindřiška. Interpret Janáčkova sborového díla Josef Veselka a genealogická sonda do problematiky vztahu Veselka - Janáček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 39–46.

Článek
Drlíková, Eva. Jak se Janáček stal sousedem-akademikem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 53–59.

Článek
Macek, Petr, Steinmetz, Karel. Výběrová bibliografie prací Miloše Štědroně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 11–20.

Článek
Steinmetz, Karel. K Blažkovu pojetí dvojsměrné alterace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 187–192.

Článek
Šebesta, Josef. Monte, onde honor, virtù, gloria rinverde!. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 205–211.

Článek
Válka, Josef. Univerzál. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 231–235.

Článek
Tyrrell, John. Janáček and modernism. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 225–230.

Článek
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 249–265.

Článek
Macek, Petr. Rozhlasové působení Karla Vetterla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 83–94.

Článek
Poledňák, Ivan. Skladatel v expandujícím (a bortícím se) světě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 147–157.

Článek
Pečman, Rudolf. "S bobkovou ratolestí pokoje a palmou ctnosti" : k 325. výročí narození a 260. výročí úmrtí "českého Bacha" Jana Dismase Zelenky (1679-1745). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 105–124.

Článek
Hoffmann-Kroper, Andreas. Zugabe! Zugegeben, ganz daneben!. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 61–62.

Článek
Perutková, Jana. Caldarova opera L'Amor non hà legge pro hraběte Questenberga, aneb, "Horší nežli čert je to moderní manželství". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 125–146.