Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1982, roč. 31, č. H17