Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1983, roč. 32, č. H18