Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové

Název: Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové
Variantní název:
  • Wallfahrtsabzeichen mit der Darstellung St. Stanislaus aus der archäologischen Grabung in Hradec Králové
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 7-[15]
Rozsah
7-[15]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BELCH, S., 1977: Swiety Stanislaw biskup - meczennik, patron Polaków, 76-78, 781-782, London.

[2] DRAGOUN, Z., 1995: Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě Pražském, Archaeologia historica 20, 491-495.

[3] GLADYSZ, B., 1932: rec. Majkowski, Plaketa...Ateneum Kaplanskie, XVIII, 30, 314-316.

[4] KOENIGSMARKOVÁ, H., 1980: Středověké poutní odznaky ze sbírek UPM, Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové, CSc. Acta UPM XV, C. Comentationes 2, 54-71.

[5] KOCHANOWSKA-REICHE, M., 1987: Ikonografia kanonizacyjna sw. Stanislawa biskupa. Biuletyn historii sztuki 49, 1-2, 73-85.

[6] KÖSTER, K., 1984: Mittelalterliche Pilgerzeichen, in: Wallfahrt kennt keine Grenzen. Themen zur einer Ausstellung des Bayerischen National Museums und des Adalbert Stifter Vereins, ed. L. Kriss-Rettenbeck und G. Möhler, 203-223, München-Zürich.

[7] KUCZYŇSKI, S. K., 1995: Znaki pielgrzymie, in: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy. Red. H. Manikowska a H. Zaremska. Colloquia Medievalia Varsoviensia II. Instytut Historii PAN, Warszawa.

[8] MAJKOWSKI, J., 1932: Plaketa z XIII. století, ražená ke cti sv. Stanislava, krakovského biskupa a mučedníka. Příspěvek ke studiu kultu sv. Stanislava ve středověku. Numismatický časopis československý, VIII, 87-103, tabl. VII. Praha.

[9] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1990: Znalezisko olowianej plakiety se sw. Stanislawem w Černej Horze, Ciechanowskie Studia Muzealne II, 139-141.

[10] MISCHKE, W., 1985: Wizualne swiadectwo zjednioczeniowej roli kultu sw. Stanislawa i jego hipotetyczne zrodla, Sprawozdania Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk. Wydzial Nauk o Sztuce 103, 16-18. Poznan.

[11] MISCHKE, W., 1989: Metryka kultu sw. Stanislawa Biskupa. Sprawozdania Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk. Wydzial nauk o sztuce, 106, 169-173. Poznan.

[12] MISCHKE, W., 1990: Pierwotny schemat ikonograficzny przedstawienia sw. Stanisława ze Sczepanowa. Krakowski odznak pielgrzymi z Czech i Moraw, Ciechanowskie Studia Muzealne II, 37-68.

[13] NOVOTNÝ, V., 1937: České dějiny I/4, 27-29. Praha.

[14] PIETRUSINSKI, J., 1968: Portal sw. Stanislawa w Starym Zamku, Biuletyn Historii Sztuki, 30, 346-355.

[15] PIETRUSINSKI, J., 1988: Jak wygladal wizerunek kanonizacyjny sw. Stanislawa, Roczniki Historii Sztuki, 17, 35-41.

[16] POSPIECH, M., 1972: Problem autentycznosti manifestu Przemysla Ottokara II. do ksiazat Polskich. Studie historyczne XV, 538n.

[17] PŘIBYL, B., 1938: Soupis čs. svátostek II., Numismatický časopis československý XII.-XIV. Praha.

[18] SIGL, J.-VOKOLEK, V. 1994: Výzkum středověkého sídliště na stavbě budovy České národní banky v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20, 86-95. Hradec Králové.

[19] SNIEZYNSKA-STOLOT, E., 1972: Ze studiów nad ikonografia legendy sw. Stanislawa Biskupa, Folia historiae artium 8, 161-184.

[20] STARÁ, D., 1988: K českým středověkým poutním odznakům, Časopis Národního muzea, řada historická, 157, č. 3-4, 140-148. Praha.

[21] ŠUSTA, J. 1935: České dějiny II/1, 32, 33. Praha.

[22] TSCHOCHNER, F., 1994: Stanislaus von Kraków, in: Lexikon der christlichen Ikonographie 8, 390, 391, hrsg. W. Braunfels, Rom, Freiburg, Basel, Wien.

[23] ZUREK, A., 1995: Materialne slady pielgrzymek Slazaków in: Peregrinationes, Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Colloquia Mediavaelia Varsoviensia II., 335, Instytut Historii PAN, Warszawa.