Byzantská archeologie – její vývoj, současný stav bádání a perspektivy

Název: Byzantská archeologie – její vývoj, současný stav bádání a perspektivy
Variantní název:
  • Byzantine Archaeology: its development, contemporary state and perspectives
  • Byzantinische Archäologie – ihre Entwicklung, derzeitiger Forschungsstand und Perspektiven
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 543-563
Rozsah
543-563
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Hlavním cílem článku je osvětlit současný stav byzantské archeologie, její vývoj a vztah k archeologii evropského středověku a klasické archeologii. Byzantská archeologie je mladým oborem, který se potýká s celou řadou problémů a limitů. Mezi ně mj. patří i vágní, nebo zcela žádné definování základních termínů, což je analyzováno v první části studie společně se zhodnocením dosavadního stavu bádání a východisek oboru. Druhá část se zabývá monitoringem literární produkce. Na závěr je prezentován současný stav a tendence.
The aim of this article is to clarify the status of Byzantine archaeology, its development, and its relationship with archaeology of the European Middle Ages. Byzantine archaeology is a young discipline which faces a number of problems and limitations. In the first part of the paper, the authors analyse the problem that basic terminology is either lacking or inadequate. They then evaluate the research history and the basis of Byzantine archaeology through reviewing publishing activities. Finally, current trends and future perspectives in this field are discussed.
Note
Tato studie vznikla v rámci Specifického výzkumu č. MUNI/A/0859/2015.
Die vorliegende Studie ist im Rahmen des Projektes der Masaryk-Universität Nr. MUNI/A/0859/2015 entstanden.
Reference
[1] ALCOCK, S. E.–OSBORNE, R., edd., 2012: Classical Archaeology. Second Edition. Oxford.

[2] ANAGNOSTAKIS, I., 2008: Βυζαντινός οινικός πολιτισμός (Wine culture in Byzantium). Ινστιτούτο Βυζαντινών ερευνών. Το Βυζάντιο σήμερα 6. Athens.

[3] ANTONARAS, A., 2010: Early Christian and Byzantine glass vessels: forms and uses. In: Byzanz – das Römerreich im Mittelalter. Teil 1. Welt der Ideen, Welt der Dinge (Daim, F.–Drauschke, J., edd.), 383–430. Mainz.

[4] ANTONARAS, A., 2013: Chapter 17. The production and Uses of Glass in Byzantine Thessaloniki. In: New Light on Old Glass: Recent Research on Byzantine Mosaics and Glass (Entwistle, Ch.–James, L., edd.), 189–198. London.

[5] ATHANASSOPOULOS, E. F., 2008: Medieval archaeology in Greece. An historical overview. In: Archaeology and History in Roman Medieval and Medieval Greece (Caraher, W. R.–Hall, L. J.–Moore, R. S., edd.), 15–35. Aldershot.

[6] AVENARIUS, A., 1992: Období ikonoklastické krize a bojů s Araby. In: Dějiny Byzance (Zástěrová, B., ed.), 106–134. Praha.

[7] AVENARIUS, A., 1992a: Byzantská kultúra v slovanskom prostředí v VI.–XII. storočí. K problému recepce a transformácie. Bratislava.

[8] BAKIRTZIS, CH., 1951: De la ceramique Byzantine en glacure a Thessalonique. Sofia.

[9] BINTLIFF, J., 2012: The complete archaeology of Greece. From Hunter-Gatheres to the 20th Century A. D. Malden – Oxfrod.

[10] BOURBOU, Ch., 2010: Health and disease in Byzantine Crete, 7th–12th centuries AD. Burtlington.

[11] CIRONIS, P., 2001: Řekové, Byzantinci nebo Helénové? Rokycany.

[12] CROW, J., 2010: Archaeology. In: A Companion to Byzantium (James, L., ed.), 291–230. Oxford.

[13] DAIM, F.–DRAUSCHKE, J., edd., 2011: Byzanz – das Römerreich im Mittelalter. Mainz.

[14] DIVITA, A., ed., 2001: Gortina V. 1–3. La Scavo del Petorio (1989–1995). Monografie della Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle Missioni Oriente. Vol. 12. Padova.

[15] GRAHAM-CAMPBELL, J.–VALOR, M., 2007: Introduction. In: The Archaeology of Medieval Europe. Vol. 1. Eighth to Twelfth Centuries AD. Acta Jutlandica 83/1. Humanities series 79 (Graham-Campbell, J.–Valor, M., edd.), 13–18. Aarhus.

[16] GEORGACAS, D. J., 1947: The Names of Constantinople, Transactions and Proceedings of the American Philological Association 78, 347–367. | DOI 10.2307/283503

[17] HAHN, M., 1997: Modern Greek, Turkish, and Venetian Periods: The Pottery and the Finds. In: The Greek-Swedish Excavations at the Agia Aikaterini Square Kastelli, Khania, 1970–1987. Results of the Excavations under the Direction of Yannis Tzedakis and Carl-Gustaf Styrenius. Vol. 1. From the Geometric to the Modern Greek Period (Hallager, E., ed.), 170–196. Stockholm.

[18] HAMILAKIS, Y., 2003: Lives in ruins: Antiquities and national imigration in modern Greece. In: The politics of archaeology and identity in global context (Kane, S., ed.), 51–78. Boston: AIA.

[19] HAMILAKIS, Y., 2007: The nation and is ruins. Antiquity, archaeology and national immigration in Greece. New York – Oxford.

[20] HAMILAKIS, Y.–YALOURI, E., 1996: Antiquities as symbolic capital in modern Greek society, Antiquity 70, 117–129. | DOI 10.1017/S0003598X00082934

[21] HAYDEN, B. J.–TSIPOPOULOU, M., 2012: The Priniatikos Pyrgos Project: Preliminary Report on the Rescue Excavation of 2005–2006, Hesperia 81, 507–584. | DOI 10.2972/hesperia.81.4.0507

[22] HAYES, J., 1992: Excavations at Saraçhane in Istanbul. 2. The Pottery. Princeton.

[23] HAYES, J., 2001: Early Christian pottery from Knossos: The 1978–1981 finds from the Knossos Medical Faculty site, Annual of British School at Athens 95, 431–454. | DOI 10.1017/S0068245400005372

[24] HUNGER, H., 1995: Der Mythos der Hellenen in Byzantinischem Ambiente, Byzantinische Zeitschrift 88, Issue 1, 23–37.

[25] CHOURMOUZIADIS, G., 2003: Πρόλογος (Introduction) Ιn: Melas, M., Η Αρχαιολογία Σήμερα. Κοινωνική-Πολιτισμική Θεωρία, Ανθρωπολογία και Αρχαιολογική Ερμηνεία (Archaeology today. Social and Cultural Theory, Anthropology and Archaeological Interpretation), 11–13. Athens.

[26] IGNATIADOU, D.–ANTONARAS, A., 2008: Glassworking: ancient and medieval. Terminology, technology, and typology. Glass working ancient and medieval. Athens.

[27] KLONTZA-JAKLOVÁ, V., 2014: The Byzantine Sequences at Priniatikos Pyrgos: Preliminary Observations on Ceramic Chronology and Architectural Phasing. In: Molloy–Duckworth, edd., 135–142.

[28] KLONTZA-JAKLOVÁ, V., 2014a: Specifics of Aegean Byzantine Amphorae Studies: the example of Priniatikos Pyrgos, East Crete. Studia Minora Phacultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, Series Archaeologica 19, 163–179.

[29] KLONTZA-JAKLOVÁ, V., 2015: History hidden in broken pots or broken pots hidden in history? The Late Roman – Early Byzantine stratigraphy at Priniatikos Pyrgos (Crete). Crete. Studia Minora Phacultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, Series Archaeologica, 20/2, 137–162.

[30] KLONTZA-JAKLOVÁ, V., v tisku: Existuje klasická archeologie? Studia Hercynia.

[31] KLONTZAS, M., v tisku: Archeologické památky a raný řecký stát.

[32] KOLIAS, T., 2008: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: 1958–2008 Ίδρυση-πορεία – προοπτικές (Institute of Byzantine researchNational Foundation of research: 1958–2008), 96–123. Athens.

[33] KORDATOS, G., 1953: Ακμή και παρακμή του Βυζαντίου (Rise and collapse of the Byzantium). Athens.

[34] KOURELIS, K., 2007: Byzantium and the Avant-Garde. Excavations in Corinth, 1920s, 1930s, Hesperia 76, 391–442. | DOI 10.2972/hesp.76.2.391

[35] MAGDALINO, P., 2002: The Medieval Empire (780–1204). In: The Oxford history of Byzantium (Mango, C., ed.), 169–213. Oxford.

[36] MANGO, C., ed., 2002: The Empire of New Rome. New York.

[37] MCDONALD, W. A.–RAPP, G. R. JR., 1972: The Minnesota Messenia Expedition: Reconstructing a Bronze Age Regional Environment. Minneapolis.

[38] MEE, C., 2011: Greek Archaeology. A thematic Approach. Chichester.

[39] MOLLOY, B.–DUCKWORTH, C. N., edd., 2014: A Cretan Landscape Through Time: Priniatikos Pyrgos and Environs. British Archaeological Reports International Series. Oxford.

[40] MORAVCSIK, G., 1997: Einführung in die Byzantologie. Darstadt.

[41] MPAMPINIOTIS, G. D., 2002: Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας με σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων (Dictionary of Modern Greek Language). Δεύτερη έκδοση (Second edition). Athens.

[42] NAVILLE, E. H., 1894: Ahnas el Medineh (Heracleopolis Magna) with chapters on mendes, the nome of Thoth, and Leontopolis and appendix on Byzantine sculptures by Professor T. Hayter Lewis; the tomb of Paheri at El Kab / by J. J. Tylor and F. LI. Griffith. London.

[43] POULOU-PAPADEMETRIOU, N.–NODAROU, E., 2007: La céramique protobyzantine de Pseira: la pro¬duction locale et les imitations, étude typologique et pétrographique. In: LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking wares and Amphorae in the Medi¬terrranean. Archaeology and Archaeometry. British Archaeological Reports International Series 1662 (II) (Bonifay, M.–Tréglia, J.-Ch., edd.), 755–766. Oxford.

[44] RAUTMAN, M., 1990: Archaeology and Byzantine studies, Byzantinische Forschungen 15, 137–165.

[45] RENFREW, C., 1972: The Emergence of Civilisation: The Cyclades and the Aegean in the Third Millennium B.C. London: Methuen.

[46] RHINELANDER, L. H., 1974: Exiled Russian Scholars in Prague: The Kondakov Seminar and Institute, Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes 16, No. 3, 331–352. | DOI 10.1080/00085006.1974.11091366

[47] RICE, D. T., 1930: British excavations at Constantinople, Antiquity 4, 415–420. | DOI 10.1017/S0003598X00005226

[48] RICE, D. T., 1930a: Byzantine glazed pottery. Oxford.

[49] RICE, D. T., 1966: Late Byzantine pottery at Dumbarton Oaks, Dumbarton Oaks papers 20, 207–222. | DOI 10.2307/1291246

[50] RIHA, T., 1958: Russian Émigré Scholars in Prague after World War I, The Slavic and East European Journal 2, No. 1, 22–26. | DOI 10.2307/304693

[51] SANDERS, G. D. R., 1993: Excavations at Sparta: The Roman stoa, 1988–91. Preliminary Report, Part 1. Medieval Pottery, Annual of British school in Athens 88, 159–195.

[52] SKLAVENITIS, T., 2008: Ιστορικό σχεδίασμα για την ίδρυση και την πορεία του Ε.Ι.Ε Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: 1958–2008. In: Ίδρυση-πορεία-προοπτικές (Historical plan of the foundation of the National Institute of Research, National Foundation of Research: 1958–2008. Its foundation-progress-perspectives), 12–51. Athens.

[53] SNODGRASS, A., 1987: An Archaeology of Greece: The Present State and Future Scope of a Discipline. Berkeley – Los Angeles – Oxford.

[54] STOURAITIS, I., 2014: Roman identity in Byzantium: a critical approach, Byzantinische Zeitschrift 107, Issue 1, 175–220.

[55] VAVŘÍNEK, V., 1992: Byzantská studia v Československu. In: Dějiny Byzance (Zástěrová, B., ed.), 472–476. Praha.

[56] VAVŘÍNEK, V., 2011: Encyklopedie Byzance. S autorskou spoluprací Petra Balcárka. Praha.

[57] VIONIS, A. K., 2001: Post Roman pottery unearthed: Medieval ceramics and pottery research in Greece, Medival ceramics 25, 84–98.

[58] VOGT, Ch., 2000: The Early Byzantine Pottery. In: Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα. Τομέας Ι. δεύτερος τόμος. (Themelis, P., ed.), 37–199. Rethymnon.

[59] VROOM, J., 2003: After Antiquity. Ceramics and Society in the Aegean from the 7th to the 20th Century A. D. Leiden University Archaeological Studies 10. Leiden.

[60] WHITLEY, J., 2001: The Archaeology of Ancient Greece. Cambridge.

[61] WHITLEY, J., 2008: [recenze monografie Alcock–Osborne 2012], Cambridge Archaeological Journal 18, 443–444.

[62] WILLIAMS, C. K. II., 2003: Frankish Corinth: An Overview. In: Corinth, the Centenary: 1896–1996 (Corinth XX) (Williams, C. K. II–Bookidis, N., edd.), 423–434. Princeton.

[63] XANTHOPOULOU, M., 1996: Itanos (Crète orientale), Bulletin de Correspondance Hellénique 120/2, 941–952. | DOI 10.3406/bch.1996.7034

[64] XANTHOPOULOU, M., 1997: Itanos (Crète orientale), Bulletin de Correspondance Hellénique 121/2, 809–824. | DOI 10.3406/bch.1997.7061

[65] XANTHOPOULOU, M., 1998: Itanos (Crète orientale), Bulletin de Correspondance Hellénique 122/2, 585–602. | DOI 10.3406/bch.1998.7197

[66] XANTHOPOULOU, M., 1999: Itanos (Crète orientale), Bulletin de Correspondance Hellénique 123/2, 515–530. | DOI 10.3406/bch.1999.7246

[67] XANTHOPOULOU, M., 2000: Itanos (Crète orientale), Bulletin de Correspondance Hellénique 124/2, 547–559. | DOI 10.3406/bch.2000.1612

[68] XANTHOPOULOU, M., 2001: Itanos (Crète orientale), Bulletin de Correspondance Hellénique 125/2, 637–644. | DOI 10.3406/bch.2001.7303

[69] YANGAKI, A., 2005: La Céramique des IVe–VIIIe siècles ap. J.-C. d'Eleutherna. Athènes.

[70] ZÁSTĚROVÁ, B., 1992: Dějiny Byzance. Praha.

[71] AMBROSIA. AMerican BRitish Online Search In Athens, http://ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F, cit. 22. 1. 2016.

[72] Byzantine Studies Program, http://www.doaks.org/research/byzantine, cit. 15. 3. 2016.

[73] Byzantinische Zeitschrift, http://www.degruyter.com/view/j/byzs, cit. 15. 3. 2016.

[74] Slovanský ústav AV ČR, http://www.slu.cas.cz/4-byzant-detail.html#obsah, cit. 15. 3. 2016.