contemporary archaeology

Krajíc, Rudolf; Měřínský, Zdeněk; Vařeka, Pavel. Archaeology of the 16th–20th century in the Czech Republic
Klontza-Jaklová, Věra; Havlická, Zuzana; Janeček, Lukáš; Kašpar, Pavel; Klontzas, Manolis. Byzantská archeologie – její vývoj, současný stav bádání a perspektivy