Greek Middle Ages

Klontza-Jaklová, Věra; Havlická, Zuzana; Janeček, Lukáš; Kašpar, Pavel; Klontzas, Manolis. Byzantská archeologie – její vývoj, současný stav bádání a perspektivy