I16

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1981
Ročník: 30
Číslo: I16
Rok vydání
1981
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Integrace výchovy v socialistické společnosti | [7]–14
Jůva, Vladimír
PDF
Pojetí, smysl a metodologické základy pedagogické diagnostiky | [15]–45
Mojžíšek, Lubomír
PDF
Problémy krátkodobých jazykových kursů pro dospělé | [47]–63
Liškař, Čestmír
PDF
Aktivní dovednosti v literárněvýchovném procesu | [65]–76
Veselá, Zdenka
PDF
Podmínky výchovného působení na tělesně vadné | [77]–101
Monatová, Lili
PDF
Vývoj vysokých škol | [103]–126
Novotná, Jarmila
PDF
Vysoká škola a praxe | [127]–141
Řehořková, Marie
PDF
K některým otázkám společenské funkce rodinné výchovy | [143]–147
Stuchlíková, Ludmila
PDF
Zprávy a recenze
Title Document
Životní jubileum Čestmíra Liškaře | [149]–150
Jůva, Vladimír
PDF
Prostředek rozvoje tvůrčích schopností | 151–152
Novotná, Jarmila
PDF
[Mojžíšek, Lubomír. Pracovní výchova dětí a mládeže] | 152–153
Jůva, Vladimír
PDF
[Jůva, Vladimír. Pedagogika jako věda] | 153–154
Novotná, Jarmila
PDF
[Monatová, Lili. Otázky rozumové výchovy] | 154
Jůva, Vladimír
PDF