Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1981, roč. 30, č. I16

Obrázek
Rok
1981
Rok vydání
1981
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[7]-14 Integrace výchovy v socialistické společnosti Jůva, Vladimír | pdficon
[15]-45 Pojetí, smysl a metodologické základy pedagogické diagnostiky Mojžíšek, Lubomír | pdficon
[47]-63 Problémy krátkodobých jazykových kursů pro dospělé Liškař, Čestmír | pdficon
[65]-76 Aktivní dovednosti v literárněvýchovném procesu Veselá, Zdenka | pdficon
[77]-101 Podmínky výchovného působení na tělesně vadné Monatová, Lili | pdficon
[103]-126 Vývoj vysokých škol Novotná, Jarmila | pdficon
[127]-141 Vysoká škola a praxe Řehořková, Marie | pdficon
[143]-147 K některým otázkám společenské funkce rodinné výchovy Stuchlíková, Ludmila | pdficon
Zprávy a recenze
Page Title
[149]-150 Životní jubileum Čestmíra Liškaře Jůva, Vladimír | pdficon
151-152 Prostředek rozvoje tvůrčích schopností Novotná, Jarmila | pdficon
152-153 [Mojžíšek, Lubomír. Pracovní výchova dětí a mládeže] Jůva, Vladimír | pdficon
153-154 [Jůva, Vladimír. Pedagogika jako věda] Novotná, Jarmila | pdficon
154 [Monatová, Lili. Otázky rozumové výchovy] Jůva, Vladimír | pdficon