Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1970, roč. 19, č. I5

Obrázek
Rok
1970
Rok vydání
1971
Poznámka
  • Psychologické číslo
Ústav FF MU
Články – Articles
Page Title
7-19 Pojetí a metody neuropsychologie se zřetelem k dětskému věku Švancara, Josef | pdficon
21-28 Dynamics of intellectual deficit in children with localized and difuse CNS damage Švancara, Josef | pdficon
29-36 Die Ontogenese der zielenden Bewegungen bei Kindern bis zu drei Jahren Sedlák, Jiří | pdficon
37-100 Problematika výzkumů pozornosti v současné psychologii Chalupa, Bohumír | pdficon
101-[113] Teorie volního pohybu Sedlák, Jiří | pdficon
Zprávy – Notes
Page Title
115-126 Seminář o aktuálních otázkách výzkumu v psychologii práce Chalupa, Bohumír; Sedlák, Jiří; Podlahová, Zuzana; Horská, Hana; Kaprál, Ilja; Kubátová, Vlasta; Boudná, Bohumíra; Schulz, Josef; Juran, Jan; Krejčí, Zlata; Sluka, Václav; Bláhová, Libuše; Vašinka, Jiří; Bláhová-Ptáčková, Zdeňka; Stužková, Zuzana | pdficon
Page Title
127-129 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon