Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1969, roč. 18, č. I4