1

Title: Museologica Brunensia
Rok: 2021
Ročník: 10
Číslo: 1
Rok vydání
2021
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Obor
hidden section Úvodní slovo
Title Document
Úvodní slovo | 3
Jagošová, Lucie
PDF
Studie – Articles
Title Document
Patří projekty občanské vědy do muzeí? | 5–15
Caltová, Petra; Kulhavá, Zdeňka; Tymr, František
PDF
Fenomén difficult knowledge: jeho definice a možnost uchopení v prostředí muzejní expozice | 16–24
Jiroutová, Jana
PDF
Didaktické aspekty numismatických sbírek v muzeích | 25–32
Mažárová, Monika
PDF
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
Title Document
Hravé učenie v prírodovednom múzeu | 33–38
Farkašovská, Eva; Lenková, Alena
PDF
Reflexe nouzového stavu v paměťových institucích a školách zapojených do projektu pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 2019/2020" | 39–45
Halířová, Martina
PDF
Viktor Barvitius – A Museum Man from Prague tours the Picture Galleries in Dresden, Berlin and Munich in 1883 | 46–48
Obenaus, Maria
PDF
Title Document
Pravidla pro přispěvatele | 50–51
PDF