Sacra 2018, roč. 16, č. 1

Obrázek
Název čísla
Konstrukce islámu
Rok
2018
Rok vydání
2018
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Poznámka
  • Tomáš Janků (Ed.)
Ústav FF MU
hidden section Úvodník
Page Title
5-6 Úvodník Janků, Tomáš | pdficon
Studie – Articles
Page Title
7-26 Limity vědeckého studia islámu Větrovec, Lukáš | pdficon
27-39 Manifest Sādātových vrahů: analýza a kontext Kořínek, Jan | pdficon
40-55 Ší'itské kulturní centrum v Brně: Nová podoba boje o mešity v ČR? Janků, Tomáš | pdficon
Rozhledy a polemiky – Commentaries and Discussions
Page Title
56-67 Islám povolžských Tatarů versus islamofobní stereotypy Středoevropanů: historický exkurz do severních enkláv náboženství půlměsíce "patřícího do Evropy" již dvanáct století Reichstäter, Jan | pdficon
68-81 Interpretace islámu: Příklady výkladů diskutovaných témat o postavení ženy v islámu a jejich implikace ve vybraných zemích v současnosti Medová, Nikola | pdficon
Rozhovor – Interview
Page Title
82-94 Rozhovor s Martinem Klapetkem: "Islám v současnosti jsou sekty 90. let" Janků, Tomáš; Klapetek, Martin | pdficon
Zprávy – News
Page Title
95-98 Manifest česko-slovenské islamologie: zpráva z konference v Českých Budějovicích Větrovec, Lukáš | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
99-103 Beránek, Ondřej; Ostřanský, Bronislav, eds. (2016). Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik Janků, Tomáš | pdficon
104-108 Ostřanský, Bronislav, ed. (2017). Islamofobie po česku Čejková, Olga | pdficon
109-112 Výběr z nově vydaných titulů vztahujících se k islámu Janků, Tomáš | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[113] Pokyny pro autory | pdficon