A note on the Slavic suppletion series *xoditi ~ *šьdlъ ~ *jьdǫ "to go"

Název: A note on the Slavic suppletion series *xoditi ~ *šьdlъ ~ *jьdǫ "to go"
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. [129]-134
Rozsah
[129]-134
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In this article, the suppletion of Slavic *jьdǫ ~ *šьdlъ is examined and the long-established connection between the latter and *xoditi revisited with the conclusion that the two forms may not be related after all. The bias giving preference in the reconstruction to the palatalisation of the initial *x- over other possible sources of PSl. š- and to the ruki rule change of *s > *š > *x over other sources of initial *x- in Slavic needs to be reconsidered.