Jan Patočka o Ingardenově pojetí literárního díla

Název: Jan Patočka o Ingardenově pojetí literárního díla
Variantní název:
  • Jan Patočka about Ingarden's concept of a literary work
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2016, roč. 63, č. 1, s. [5]-11
Rozsah
[5]-11
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem příspěvku je představit Patočkovu recepci Ingardenova pojetí literárního uměleckého díla, a to jednak se zřetelem k Patočkově vlastní filozofii literatury, jedna s ohledem na vývoj Patočkova kritického přístupu k Ingardenově teorii literárního díla. Na základě relevantních poznámek v Patočkových odborných studiích jsou rekonstruovány možné výtky vůči Ingardenově teorii, které spočívají především v kritice Ingardenova strukturalistického, či formalistického přístupu k hledání podstaty literárního díla. Tato teze je interpretována prostřednictvím komparace s Patočkovou koncepcí filozofie literatury.
The aim of this paper is to present Patočka's reception of Ingarden's concept of a literary work of art, both with respect to Patočka's own philosophy of literature, and with regard to a development Patočka's critical approach to the Ingarden's theory of literary works. The possible objections against Ingarden's theory, which primarily lie in criticism of Ingarden's structuralist or formalistic approach to the search for the essence of a literary work, are designed on the basis of relevant notes in Patočka's professional studies. That argument is interpreted as a comparation with Patočka's conception of philosophy of literature.