Inspirace pro výzkum druhů a žánrů

Název: Inspirace pro výzkum druhů a žánrů
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 1, s. 59-60
Rozsah
59-60
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Štěpán, Ludvík. Hledání tvaru: vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza). Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2003. 489 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta; č. 349. ISBN 80-210-3293-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.