Inspirace pro výzkum druhů a žánrů

Title: Inspirace pro výzkum druhů a žánrů
Source document: Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 1, pp. 59-60
Extent
59-60
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Štěpán, Ludvík. Hledání tvaru: vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza). Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2003. 489 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta; č. 349. ISBN 80-210-3293-6.