Všetička, František

Name variants:

Všetička, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 68.

Article
Všetička, František. Adamité Jakuba Arbesa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 57–61.

Article
Všetička, František. Básník kresů. Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 1, pp. 34–35.

Article
Všetička, František. Básník z otčiny čápů. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 3, pp. 65–67.

Chapter
Všetička, František. Biografický román Zdeňka Pluhaře. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, pp. 39–44.

Article
Všetička, František. Češi a Poláci ve Francii. Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. 103–121.

Article
Všetička, František. Česká a polská próza padesátých let 20. století z hlediska kompoziční poetiky. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 185–191.

Article
Všetička, František. Česká a polská próza šedesátých let z hlediska kompoziční poetiky. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 125–130.

Article
Všetička, František. Česká a polská próza sedmdesátých let 20. století z hlediska poetiky kompozice. Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 109–117.

Article
Všetička, František. Česká próza prvního desetiletí 20. století z hlediska kompoziční poetiky (a její srovnání s polským kontextem). Slavica litteraria. 2008, vol. 11, iss. 1, pp. 45–52.

Article
Všetička, František. Český román o polském povstání. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 1, pp. 43–44.

Chapter
Všetička, František. Cesta po kolenou (kolem roku 1989). In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, pp. 211–218.

Article
Všetička, František. Cestou silesiak a žánrů : k padesátinám Libora Pavery. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 127–129.

Article
Všetička, František. Dámy a husaři Alexandra Fredra. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 3, pp. 43–47.

Article
Všetička, František. Expozice, čili, Obrácení Ferdyše Pištory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 39–44.

Article
Všetička, František. Filozofující slavista. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 1, pp. 45–48.

Article
Všetička, František. Fotografující básník. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 3, pp. 47–48.

Article
Všetička, František. Historická epopej Aloise Jiráska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 33–37.

Article
Všetička, František. Historický román Aloise Jiráska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 77–83.

Article
Všetička, František. Hledač panacey. Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 1, pp. 65–67.

Chapter
Všetička, František. Hodina ticha (před rokem 1968). In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, pp. 147–152.

Article
Všetička, František. Inspirace pro výzkum druhů a žánrů. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 1, pp. 59–60.

Article
Všetička, František. Jak rosa ve vykrouženém jitru. Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 1, pp. 53–54.

Article
Všetička, František. Jeho střed světa. Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 1, pp. 37–38.

Chapter
Všetička, František. K českovídeňské slavistice. In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, pp. 271–286.

Article
Všetička, František. K poetice poezie Otokara Fischera. Bohemica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 69–75.