Biografický román Zdeňka Pluhaře

Zdrojový dokument: Všetička, František. Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenková, Anna (Editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, pp. 39-44
Rozsah
39-44
Typ
Článek
Jazyk
česky
Description
Zdeněk Pluhař vystavěl svůj biografický román Bronzová spirála (1953) pomocí kontrastní introdukce, synchronních scén, synchronních momentů, prospekce, paradoxního motivu, retardace, absurdního dialogu, realistické rekvizity, snového finále a mortálního explicitu. V závěru stati je Pluhařův román konfrontován s biografickými prózami Ľuda Zúbka.
Zdeněk Pluhař built up his biographical novel Bronze Spiral (1953) by means of contrastive introduction, synchronous scenes, synchronous moments, prospection, paradoxical motif, retardation, absurd dialog, realistic prop, dream finale and mortal explicit. At the end of the article, Pluhař's novel is confronted with biographical prose writings of Ľudo Zúbek.
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document