Všetička, František

Varianty jmen:

Všetička, František (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 68.

Článek
Všetička, František. Adamité Jakuba Arbesa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, roč. 41, č. D39, s. 57–61.

Článek
Všetička, František. Básník kresů. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. 1, s. 34–35.

Článek
Všetička, František. Básník z otčiny čápů. Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 3, s. 65–67.

Kapitola
Všetička, František. Biografický román Zdeňka Pluhaře. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, s. 39–44.

Článek
Všetička, František. Češi a Poláci ve Francii. Slavica litteraria. 2010, roč. 13, č. 1-2, s. 103–121.

Článek
Všetička, František. Česká a polská próza padesátých let 20. století z hlediska kompoziční poetiky. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 185–191.

Článek
Všetička, František. Česká a polská próza šedesátých let z hlediska kompoziční poetiky. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 2, s. 125–130.

Článek
Všetička, František. Česká a polská próza sedmdesátých let 20. století z hlediska poetiky kompozice. Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 109–117.

Článek
Všetička, František. Česká próza prvního desetiletí 20. století z hlediska kompoziční poetiky (a její srovnání s polským kontextem). Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 1, s. 45–52.

Článek
Všetička, František. Český román o polském povstání. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 1, s. 43–44.

Kapitola
Všetička, František. Cesta po kolenou (kolem roku 1989). In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 211–218.

Článek
Všetička, František. Cestou silesiak a žánrů : k padesátinám Libora Pavery. Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 127–129.

Článek
Všetička, František. Dámy a husaři Alexandra Fredra. Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 3, s. 43–47.

Článek
Všetička, František. Expozice, čili, Obrácení Ferdyše Pištory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, roč. 44, č. D42, s. 39–44.

Článek
Všetička, František. Filozofující slavista. Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 1, s. 45–48.

Článek
Všetička, František. Fotografující básník. Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 3, s. 47–48.

Článek
Všetička, František. Historická epopej Aloise Jiráska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 33–37.

Článek
Všetička, František. Historický román Aloise Jiráska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, roč. 53, č. V7, s. 77–83.

Článek
Všetička, František. Hledač panacey. Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 1, s. 65–67.

Kapitola
Všetička, František. Hodina ticha (před rokem 1968). In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, s. 147–152.

Článek
Všetička, František. Inspirace pro výzkum druhů a žánrů. Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 1, s. 59–60.

Článek
Všetička, František. Jak rosa ve vykrouženém jitru. Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 1, s. 53–54.

Článek
Všetička, František. Jeho střed světa. Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 1, s. 37–38.

Kapitola
Všetička, František. K českovídeňské slavistice. In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, s. 271–286.

Článek
Všetička, František. K poetice poezie Otokara Fischera. Bohemica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. 69–75.