K historii jednoho typu

Název: K historii jednoho typu
Autor: Dohnal, Josef
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 1, s. 25-31
Rozsah
25-31
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se orientuje na zachycení typu "bezpáteřného" člověka v ruské literatuře 19. a 20. století na příkladu tří literárních postav: Molčalina (Gribojedovova komedie Hoře z rozumu), Očumelova (Čechovova povídka Chameleón) a konečně Ivana Ivanoviče (Andrejevova povídky Ivan Ivanovič). Ukazuje vývoj od "neškodného" člověka k nebezpečnému typu, jehož "bezpáteřnost" ubližuje ostatním.
The article deals with the development of a literary type of the "spineless" man in the Russian literature of the 19th and 20th century taking as samples three literary heroes: Molchalin (the comedy Горе от ума by A. S. Gribojedov), Ochumelov (short story Хамелеон written by A. P. Chekhov) and Ivan Ivanovich (the short story Иван Ивановичwritten by L. N. Andreev). It describes the development from an inocent man towards a dangerous type the spinelessness of whom maltreats the others.