Reception of Kazimierz Przerwa Tetmajer's works in foreign countries: Germany, Czech Republic, Slovakia and Russia, according to critics at the turn of the 19th and the 20th centuries

Název: Reception of Kazimierz Przerwa Tetmajer's works in foreign countries: Germany, Czech Republic, Slovakia and Russia, according to critics at the turn of the 19th and the 20th centuries
Variantní název:
  • Recepcja zagraniczna – niemiecka, czeska, słowacka i rosyjska – dzieł Kazimierza Przerwy-Tetmajera w opinii krytyków z przełomu XIX i XX wieku
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 3, s. 1-12
Rozsah
1-12
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article focuses on the Kazimierz Przerwa-Tetmajer as a poet and novelist, on the impact of his poetic prose such as "Na Skalnym Podhalu" on the national self-awareness of Highlanders, and in particular on the reception of his works in Germany, Czech Republic, Slovakia and Russia.
Artykuł skupia się na Kazimierzu Przerwie-Tetmajerze jako na poecie i pisarzu, na wpływie jego prozy poetyckiej tj. Na Skalnym Podhalu na świadomość narodową górali, jak i przede wszystkim na opisie recepcji dzieł Tetmajera w Niemczech, Czechach, Słowacji i Rosji.