Reception of Kazimierz Przerwa Tetmajer's works in foreign countries: Germany, Czech Republic, Slovakia and Russia, according to critics at the turn of the 19th and the 20th centuries

Title: Reception of Kazimierz Przerwa Tetmajer's works in foreign countries: Germany, Czech Republic, Slovakia and Russia, according to critics at the turn of the 19th and the 20th centuries
Variant title:
  • Recepcja zagraniczna – niemiecka, czeska, słowacka i rosyjska – dzieł Kazimierza Przerwy-Tetmajera w opinii krytyków z przełomu XIX i XX wieku
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 1-12
Extent
1-12
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article focuses on the Kazimierz Przerwa-Tetmajer as a poet and novelist, on the impact of his poetic prose such as "Na Skalnym Podhalu" on the national self-awareness of Highlanders, and in particular on the reception of his works in Germany, Czech Republic, Slovakia and Russia.
Artykuł skupia się na Kazimierzu Przerwie-Tetmajerze jako na poecie i pisarzu, na wpływie jego prozy poetyckiej tj. Na Skalnym Podhalu na świadomość narodową górali, jak i przede wszystkim na opisie recepcji dzieł Tetmajera w Niemczech, Czechach, Słowacji i Rosji.