Mentální reprezentace, NLP a konstruktivní psychologie ve světle integrativní psychologie

Variantní název
Mental representation, NLP, constructive psychology in the light of integrative psychology
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, roč. 44, č. I29, s. [31]-36
Rozsah
[31]-36
  • ISSN
    0068-2705
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Jedním z úkolů integrativní psychologie je hledat, co mají společného teorie a přístupy, které vznikají často v odlehlých vztahových rámcích. Jen tím totiž může docházet k vzájemnému obohacování, syntéze, ale i k tříbení různých poznatkových systémů.
Jazyk shrnutí
Document