Diagnostická hodnota klinického dotazníku KON 2006 ve srovnání s metodami PSSI a CAQ

Název: Diagnostická hodnota klinického dotazníku KON 2006 ve srovnání s metodami PSSI a CAQ
Variantní název:
  • Diagnostic value of clinical neurotic personality inventory KON 2006 in comparison with methods PSSI and CAQ
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, roč. 57, č. P13, s. [121]-132
Rozsah
[121]-132
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V článku představujeme výsledky dvou pilotních studií Dotazníku neurotické osobnosti KON 2006. Tato diagnostická metoda byla vytvořena týmem psychiatrů a psychoterapeutů na Institutu Psychoterapie v Krakově. V roce 2004 jsme se k vývoji a testování dotazníku KON připojili. Prezentovaná korelační šetření jsou prvním pokusem o převod této nové diagnostické metody do českých podmínek a posloužila i k odzkoušení českého překladu. Dvacet čtyři škál dotazníku KON 2006 jsme korelovali se čtrnácti škálami osobnostního inventáře PSSI a dvanácti škálami dotazníku CAQ. Dále jsme se škálami dotazníků PSSI a CAQ porovnávali XKON – faktor neurotické dezintegrace, který je součástí dotazníku KON 2006. Výsledky korelací jsou velmi uspokojivé, u všech škál, u kterých jsme předpokládali souvislost, se projevil signifikantní vztah. Většina objevených korelací je klinicky velmi dobře hodnotitelná a použitelná pro praxi i další výzkumy. Český překlad dotazníku KON 2006 se během šetření rovněž dobře osvědčil.
In this article we present results of two pilot studies of the Neurotic Personality Inventory – KON 2006. This diagnostics method have been created by the team of psychiatric and psychotherapists at the Institute of Psychotherapy in Krakow. In 2004 we joined the development and verification of the Inventory KON 2006. Correlation searches that we present are the first trial to translate new diagnostic method and it served as a method of the Czech translation as well. We correlated 24 scales of the KON 2006 with 14 scales of PSSI and 12 scales of the CAQ. We also compared XKON (the Factor of Neurotic Personality Disintegration, which is the part of the KON 2006 Inventory.) with the scales of PSSI and CAQ. The results of the correlations are very satisfying, all of the hypothetic coherences displayed significant nexus. The most of the discovered nexuses are clinically well valuated and applicable for praxis and other researches. The Czech translation of the Inventory KON 2006 has also succeeded well during the studies.