P13

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
Rok: 2009
Ročník: 57
Číslo: P13
Rok vydání
2009
ISSN
1211-3522
ISBN
978-80-210-4893-5
Ústav FF MU