Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop 2 : normativní studie

Název: Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop 2 : normativní studie
Variantní název:
  • Neuropsychological diagnostics using program Neurop 2 : normative study
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, roč. 57, č. P13, s. [133]-147
Rozsah
[133]-147
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ve studii se zabýváme programem Neurop 2 (autor Dr. Laco Gaál), který je zaměřen na neuropsychologickou diagnostiku a rehabilitaci. Hlavním cílem práce bylo přispět k rozšíření norem tohoto programu. Vybranými testy programu Neurop 2 jsme otestovali skupinu 134 probandů, převážně vysokoškolských studentů. Pomocí statistických metod jsme vytvořili přehledy výkonů této skupiny v jednotlivých testech, porovnávali jsme gender rozdíly v jednotlivých testech, výkony mezi probandy jednotlivých typů studia a také korelace věku s výkonem v testech.
In this study we deal with the program Neurop 2 (created by Dr. Laco Gaál), which is focused on neuropsychological diagnostics and rehabilitation. Our main aim was to help extend the standards of this program. Using selected tests of Neurop 2 we tested a group of 134 probands, mainly university students. Using statistical methods we created overview of achievements in this group for each test, we compared gender differences for each test, achievements between probands of each type of study and also correlations between age and achievements in these tests.