Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop 2 : normativní studie

Title: Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop 2 : normativní studie
Variant title:
  • Neuropsychological diagnostics using program Neurop 2 : normative study
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. [133]-147
Extent
[133]-147
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ve studii se zabýváme programem Neurop 2 (autor Dr. Laco Gaál), který je zaměřen na neuropsychologickou diagnostiku a rehabilitaci. Hlavním cílem práce bylo přispět k rozšíření norem tohoto programu. Vybranými testy programu Neurop 2 jsme otestovali skupinu 134 probandů, převážně vysokoškolských studentů. Pomocí statistických metod jsme vytvořili přehledy výkonů této skupiny v jednotlivých testech, porovnávali jsme gender rozdíly v jednotlivých testech, výkony mezi probandy jednotlivých typů studia a také korelace věku s výkonem v testech.
In this study we deal with the program Neurop 2 (created by Dr. Laco Gaál), which is focused on neuropsychological diagnostics and rehabilitation. Our main aim was to help extend the standards of this program. Using selected tests of Neurop 2 we tested a group of 134 probands, mainly university students. Using statistical methods we created overview of achievements in this group for each test, we compared gender differences for each test, achievements between probands of each type of study and also correlations between age and achievements in these tests.