Self-concept of the intellectually gifted children - sex differences

Název: Self-concept of the intellectually gifted children - sex differences
Variantní název:
  • Sebepojetí rozumově nadaných dětí - pohlavní rozdíly
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, roč. 57, č. P13, s. [101]-109
Rozsah
[101]-109
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Proposed study is a part of the dissertation research project focused on the self-concept of the intellectually gifted children. In case of the difference analysis between gifted and non-gifted boys and girls the authors come to distinct conclusions. Our research sample consists of 125 children aged from 7 to 10 years, from those 52 children were identified as intellectually gifted (29 boys, 23 girls) and 73 children were average gifted (32 boys, 41 girls). We used Susan Harter's questionnaire called Self-Perception Profile for Children (SPPC, Harter, 1985) to find out the level of the self-concept. The results of our research are in accordance with those studies which find higher level of the self-concept at gifted girls than at gifted boys. These significant differences are related to the domains of the social acceptance, physical appearance and behavioural conduct.
Předkládaná studie je součástí dizertačního výzkumného projektu zaměřeného na téma sebepojetí rozumově nadaných dětí. V případě analýzy rozdílů mezi nadanými i nenadanými chlapci a děvčaty dospívají autoři k rozdílným výsledkům. Náš výzkumný soubor je tvořen 125 dětmi ve věku 7–10 let, z toho 52 dětí bylo identifikováno jako rozumově nadaných (29 chlapců, 23 dívek), a 73 dětí s průměrným rozumovým nadáním (32 chlapců, 41 dívek). K zjišťování úrovně sebepojetí jsme použili Profil sebepojetí pro děti S. Harterové (1985). Výsledky našeho výzkumu jsou v souladu s těmi studiemi, které uvádí vyšší úroveň sebepojetí u nadaných dívek, než u nadaných chlapců, a to v oblastech sociální akceptace, fyzického vzhledu a chování.