Akademické centrum poradenství a supervize: sdělení shrnující dva roky činnosti

Název: Akademické centrum poradenství a supervize: sdělení shrnující dva roky činnosti
Variantní název:
  • Academic centre of counselling and supervision: through report
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, roč. 56, č. P12, s. [107]-112
Rozsah
[107]-112
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek navazuje na předchozí články publikované ve Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity v letech 2006 a 2007. Prezentuje výsledky projektu, který po dva roky Čerpal prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky s cílem zkvalitnit vzdělávání studentů psychologie a sociální pedagogiky. Za dobu finanční dotace z ESF Akademické centrum poradenství a supervize podpořilo svou činností celkem 1265 studentů psychologie a sociální pedagogiky, navázalo spolupráci se 185 externími lektory a inovovalo svými aktivitami 8 kurzů v rámci studijních programů obou zapojených oborů.
The report continues to the articles represented in the latests STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS (2006, 2007). It shows through results of Project intent on Enhancement of education and professional training of students of psychology and social pedagogy in two years of project realization. The project supported 1265 psychology and social pedagogy students and it has signed on cooperation with 185 external lectors and innovated 8 courses of standard study syllabus. The Clinical and Counselling Centre offered psychological services to 198 clients. Academic Centre of Counselling and Supervision is succeeded in supporting among branch cooperation during the education and also in care of clients by supervised students.