P12

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
Rok: 2008
Ročník: 56
Číslo: P12
Rok vydání
2008
ISSN
1211-3522
ISBN
978-80-210-4740-2
Ústav FF MU
Články – Articles
Title Document
Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2005-2007 | [5]–38
Stránská, Zdenka
PDF
K možnostem využití objektivních testů osobnosti | [39]–45
Klimusová, Helena; Burešová, Iva; Svoboda, Mojmír
PDF
Adolescent behavior at an interface between social representations and personal experience | [47]–54
Tyrlík, Mojmír; Konečný, Štěpán
PDF
Akademická prokrastinace ve vztahu k perfekcionismu | [55]–66
Sliviaková, Andrea; Klimusová, Helena
PDF
Osobnostní souvislosti zvládání zátěže | [67]–77
Slavíková, Kateřina; Blatný, Marek; Kohoutek, Tomáš
PDF
Stress and support of mental health | [79]–84
Vašina, Lubomír
PDF
Zdraví - historie a současnost | [85]–97
Slováčková, Zuzana
PDF
Místo pozitivní psychologie ve výuce ostatních psychologických disciplín | [99]–106
Slezáčková, Alena
PDF
Akademické centrum poradenství a supervize: sdělení shrnující dva roky činnosti | [107]–112
Humpolíček, Pavel; Uhrová, Alena; Bendová, Renáta
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Baer, M.; Fuchs, M.; Füglister, P.; Reusser, K.; Wyss, H. (Hrsg.) Didaktik auf psychologischer Grundlage: von Hans Aeblis kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- und Lernforschung] | [113]
Švancara, Josef
PDF