Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 2008, roč. 56, č. P12

Obrázek
Rok
2008
Rok vydání
2008
ISSN
1211-3522
ISBN
978-80-210-4740-2
Ústav FF MU
Články – Articles
Page Title
[5]-38 Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2005-2007 Stránská, Zdenka | pdficon
[39]-45 K možnostem využití objektivních testů osobnosti Klimusová, Helena; Burešová, Iva; Svoboda, Mojmír | pdficon
[47]-54 Adolescent behavior at an interface between social representations and personal experience Tyrlík, Mojmír; Konečný, Štěpán | pdficon
[55]-66 Akademická prokrastinace ve vztahu k perfekcionismu Sliviaková, Andrea; Klimusová, Helena | pdficon
[67]-77 Osobnostní souvislosti zvládání zátěže Slavíková, Kateřina; Blatný, Marek; Kohoutek, Tomáš | pdficon
[79]-84 Stress and support of mental health Vašina, Lubomír | pdficon
[85]-97 Zdraví - historie a současnost Slováčková, Zuzana | pdficon
[99]-106 Místo pozitivní psychologie ve výuce ostatních psychologických disciplín Slezáčková, Alena | pdficon
[107]-112 Akademické centrum poradenství a supervize: sdělení shrnující dva roky činnosti Humpolíček, Pavel; Uhrová, Alena; Bendová, Renáta | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[113] [Baer, M.; Fuchs, M.; Füglister, P.; Reusser, K.; Wyss, H. (Hrsg.) Didaktik auf psychologischer Grundlage: von Hans Aeblis kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- und Lernforschung] Švancara, Josef | pdficon