Osobnostní souvislosti zvládání zátěže

Název: Osobnostní souvislosti zvládání zátěže
Variantní název:
  • Personality relation to coping
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, roč. 56, č. P12, s. [67]-77
Rozsah
[67]-77
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V naší práci jsme se zabývali vztahem mezi osobnostními charakteristikami a výběrem copingové strategie, kterou používáme v zátěžových situacích. Osobnostní charakteristiky jsme měřili pomocí metody NEO - pětifaktorový osobnostní inventář (NEO Five-factor Inventory) autorů P. T. Costy a R. R. McCree, který byl přeložen a upraven na naši populaci M. Hřebíčkovou a T. Urbánkem (2001). Copingové strategie, které používáme v zátěžových situacích jsme zjišťovali pomocí dotazníku SVF 78 autorů W. Jankeho a G. Erdmannové, který byl přeložen a upraven J. Švancarou (2003). Zjistili jsme, že neuroticismus vykazuje nejvíce významných souvislostí s dopingovými strategiemi v rámci osobnostních charakteristik modelu Big Five a že má těsný vztah ke všem negativním strategiím. Dále jsme prokázali, že extraverze ovlivňuje výběr pozitivních strategií, především strategie odklonu a kontroly, přívětivost koreluje s potřebou sociální opory. Zaznamenali jsme souvislosti faktoru svědomitosti a některých pozitivních strategií, především se strategiemi kontroly.
The study is focused on relation between personality (Big Five model) and coping strategies. There were used NEO Five-factor Inventory by authors P.T. Costa and R. R. McCrae, which was translated and modified for Czech population by M. Hřebíčková and T. Urbánek (2001) and SVF 78 by authors W. Janke and G. Erdmann, which was translated and modified for Czech population by J. Švancara (2003). Results of this study show that neuroticism is connected with negative strategies. We found out that extraversion is related to positive strategies, primarily strategy of distraction and control. Conscientiousness is closely involved with need of social support and agreeableness correlated with some positive strategies, particularly strategies of control.