Místo pozitivní psychologie ve výuce ostatních psychologických disciplín

Název: Místo pozitivní psychologie ve výuce ostatních psychologických disciplín
Variantní název:
  • The position of positive psychology among other psychological subjects
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, roč. 56, č. P12, s. [99]-106
Rozsah
[99]-106
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem příspěvku je představení aktuálního hnutí pozitivní psychologie, které vnáší do současného psychologického výzkumu i praxe kladná témata z oblasti pozitivních emocí (radost, láska, štěstí, vděčnost), pozitivních vlastností osobnosti (optimismus, nezdolnost, altruismus) a vyzdvihuje význam pozitivně fungujících institucí (rodina, škola, zařízení poskytující péči). Objasňujeme východiska a kořeny pozitivní psychologie a uvádíme její hlavní představitele ve světě i u nás. Pojednáváme o základních cílech směru pozitivní psychologie, oblastech jeho bádání a možnostech aplikace získaných poznatků do praxe. Uvádíme přehled současného stavu výuky předmětu pozitivní psychologie na našich vysokých školách a zmiňujeme důvody podporující zařazení výuky pozitivní psychologie do učebních plánů oboru psychologie.
The paper makes the acquaintance of the movement of positive psychology, its historical roots and present circumstances. Leading representatives as well as main points of program of positive psychology and its feature application areas are introduced. Positive psychology is presented as scientific field focusing on human strengths and building the best things in life as well as repairing the worst. Positive psychology has three central concerns: positive emotions (love, happiness, gratitude), positive individual traits (optimism, hardiness, altruism) and positive institutions (family, school, nurturance). A part of the study is devoted to the review of current situation on the ground of teaching of positive psychology at Czech universities and empasizing the need of developing the positive psychology course syllabi.