Zdraví - historie a současnost

Název: Zdraví - historie a současnost
Variantní název:
  • Health - history and present
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, roč. 56, č. P12, s. [85]-97
Rozsah
[85]-97
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek poukazuje na složitost a proměnlivost problematiky zdraví. Nejprve nabízí pohled do historie a zaměřuje se na to, jak se vyvíjely názory na příčiny a podstatu zdraví a nemoci a jak se v průběhu času měnil přístup ke zdraví a jeho udržování. Z historie se pak přesouvá do současnosti a snaží se definovat zdraví tak, jak je pojímáno v dnešní době.
The article advert to complexity and changeability of health issue. It offers historical view at firts and target the development of health paradigm. Finally we will move to present and try to define health that way how it is envisaged nowadays.