Misijní práce ve střední Evropě podle Conversia Bagoariorum et Carantanorum v protikladu k slovanským pramenům 9. století

Název: Misijní práce ve střední Evropě podle Conversia Bagoariorum et Carantanorum v protikladu k slovanským pramenům 9. století
Variantní název:
  • Die Missionstätigkeit in Mitteleuropa nach "Conversario Bagoariorum et Carantanorum" im Gegensatz zu den slawischen Quellen des 9. Jhs.
Autor: Skutil, Jan
Zdrojový dokument: Skutil, Jan. Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). Mikulášek, Miroslav (editor). Vyd. 1. Brno: Ústav slavistiky na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, 1998, pp. 47-60
Rozsah
47-60
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence