Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa)

Image
Přispěvatel
Mikulášek, Miroslav (Editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Ústav slavistiky na filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Rok vydání
1998
Rozsah
178 s.
Edice
  • Litteraria humanitas, 1213-1253 ;; 5
ISBN
8021009691
Jazyk
česky
francouzsky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 144325
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
4-5 Úvod | pdf icon Mikulášek, Miroslav
Page Chapter number Title
6-27 Satira menippea nell'opera di Giuliano l'Apostata | pdf icon Bartoňková, Dagmar
Page Chapter number Title
28-37 Podoba hagiografického "nad"žánru ve II. knize Dialogů Řehoře Velikého | pdf icon Baránková, Drahomíra
Page Chapter number Title
38-46 Putování jako vůdčí motiv literárního díla | pdf icon Kopecký, Milan
Page Chapter number Title
47-60 Misijní práce ve střední Evropě podle Conversia Bagoariorum et Carantanorum v protikladu k slovanským pramenům 9. století | pdf icon Skutil, Jan
Page Chapter number Title
61-72 Petrarchismo, generi letterari in epoca moderna e letteratura centroeuropea (boema) | pdf icon Seidl, Ivan
Page Chapter number Title
73-84 L'art et la littérature dans Le Magicien d'Alphonse Esquiros : remarques sur la poétique du roman français à l'époque romantique | pdf icon Fryčer, Jaroslav
Page Chapter number Title
85-109 Život protopopa Avvakuma a Karamzinovy Dopisy ruského cestovatele jako uzlové body ve vývoji ruského románu | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
110-121 Итальянское Возрождение в творчестве Д.С. Мережковского | pdf icon Kšicová, Danuše
Page Chapter number Title
122-131 Narušení komunikace mezi literárními postavami u Leonida Andrejeva a Franze Kafky : (na materiálu povídek Gubernátor a Proměna) | pdf icon Dohnal, Josef
Page Chapter number Title
132-143 "Герметический роман" и его мифический генус в литературах Востока и Запада "Доктор Живаго" Б. Пастернака и проза Р.М. Рильке и Г. Хессе | pdf icon Mikulášek, Miroslav
Page Chapter number Title
144-155 Función del mito en la novelística de Ernesto Sábato | pdf icon Lukavská, Eva
Page Chapter number Title
156-167 Жанровые модификации новейшей русской прозы | pdf icon Binová, Galina Pavlovna
Page Chapter number Title
168-178 Рецепция и поэтическое сознание литературы : (европейская методология 1-ой половины 20 века) | pdf icon Lepilová, Květuše