Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa)

Název: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa)
Přispěvatel
Mikulášek, Miroslav (editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Ústav slavistiky na filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Rok vydání
1998
Rozsah
178 s.
Edice
  • Litteraria humanitas, 1213-1253 ;; 5
ISBN
8021009691
Jazyk
česky
francouzsky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 144325
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 4–5
Mikulášek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Satira menippea nell'opera di Giuliano l'Apostata | 6–27
Bartoňková, Dagmar
PDF
Chapter number Title Custom text
Podoba hagiografického "nad"žánru ve II. knize Dialogů Řehoře Velikého | 28–37
Baránková, Drahomíra
PDF
Chapter number Title Custom text
Putování jako vůdčí motiv literárního díla | 38–46
Kopecký, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Misijní práce ve střední Evropě podle Conversia Bagoariorum et Carantanorum v protikladu k slovanským pramenům 9. století | 47–60
Skutil, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
Petrarchismo, generi letterari in epoca moderna e letteratura centroeuropea (boema) | 61–72
Seidl, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
L'art et la littérature dans Le Magicien d'Alphonse Esquiros : remarques sur la poétique du roman français à l'époque romantique | 73–84
Fryčer, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Život protopopa Avvakuma a Karamzinovy Dopisy ruského cestovatele jako uzlové body ve vývoji ruského románu | 85–109
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
Итальянское Возрождение в творчестве Д.С. Мережковского | 110–121
Kšicová, Danuše
PDF
Chapter number Title Custom text
Narušení komunikace mezi literárními postavami u Leonida Andrejeva a Franze Kafky : (na materiálu povídek Gubernátor a Proměna) | 122–131
Dohnal, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
"Герметический роман" и его мифический генус в литературах Востока и Запада "Доктор Живаго" Б. Пастернака и проза Р.М. Рильке и Г. Хессе | 132–143
Mikulášek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Función del mito en la novelística de Ernesto Sábato | 144–155
Lukavská, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Жанровые модификации новейшей русской прозы | 156–167
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Chapter number Title Custom text
Рецепция и поэтическое сознание литературы : (европейская методология 1-ой половины 20 века) | 168–178
Lepilová, Květuše
PDF