Rodokmen české poezie let 1970-1984 : pokus o identifikaci poetické orientace autorů střední a mladé básnické generace

Název: Rodokmen české poezie let 1970-1984 : pokus o identifikaci poetické orientace autorů střední a mladé básnické generace
Variantní název:
  • Geschlechtstafel der tschechischen Poesie in den Jahren 1970-1984 : ein Versuch um das Kennzeichnen der poetischen Orientierung bei den Autoren der mittleren und jungen Dichtergeneration
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 79-88
Rozsah
79-88
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.