Nedokončený záměr: Úryvek

Název: Nedokončený záměr: Úryvek
Zdrojový dokument: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 67-81
Rozsah
67-81
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence