Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana

Název: Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana
Vydavatel
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Vydáváno: 2001-dosud
Popis
Edice konferenčních sborníků vydávaná Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.
Series of conference proceedings published by the Institute of Archaeology and Museology of Masaryk University, Brno.