Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 58

Kapitola
Obsah. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, s. 3.

Kapitola
Zkratky. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 189.

Kapitola
Belcredi, Ludvík. Stavební podoba jádra hradu Skály. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 6–38.

Kapitola
Nývltová Fišáková, Miriam. Zvířecí osteologický materiál z hradu Skály (horní hrad). In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 47–57.

Kapitola
Unger, Josef. Slovo úvodem. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 4.

Kapitola
Back matter. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. .

Kapitola
Front matter. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. .

Kapitola
Měchurová, Zdeňka. K archeologii na Slezskoostravském hradě. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 75–88.

Kapitola
Papajík, David. Hrady a šlechtické predikáty a jejich záměny v pramenech i historiografii. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 122–126.

Kapitola
Čermák, Martin. Rehabilitace a možnost využití nosislavské tvrze. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 111–116.

Kapitola
Mlíkovský, Jiří. Kosti ptáků z části "horní hrad" středověkého hradu Skály ve Žďárských vrších na Moravě (15. století). In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 58–60.

Kapitola
Šimeček, Pavel. Zrození hradu : k technologii počáteční fáze nedokončeného hradu u Újezdu u Kunštátu. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 117–121.

Kapitola
Plaček, Miroslav. Podoba jádra hradu Skály v kontextu soudobé hradní produkce. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 39–46.

Kapitola
Seznam zkratek. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 231.

Kapitola
Seznam autorů. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 232.

Kapitola
Obsah. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 5.

Kapitola
Macháček, Jiří. Pohansko u Břeclavi po roce 1990 : příspěvek ke čtyřicátému výročí zahájení archeologických výzkumů. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 9–19.

Kapitola
Menoušková, Dana. Hradisko sv. Klimenta. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 159–184.

Kapitola
Frolíková, Drahomíra. Keramika z Uherského Hradiště - technologický vývoj v 9. století. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 207–216.

Kapitola
Staňa, Čeněk. Osobitost velkomoravských šperků z Břeclavi-Pohanska. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 91–109.

Kapitola
Měřínský, Zdeněk. Hradisko Břeclav-Pohansko a počátky Břeclavského hradu. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 71–90.

Kapitola
Rajchl, Rostislav. Astronomické prvky v orientaci pohřebiště Břeclav-Pohansko. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 127–132.

Kapitola
Galuška, Luděk. Neznámé slovanské pohřebiště u Vranovic (okr. Břeclav) a jediné nálezy z něj pocházející. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 185–197.

Kapitola
Vignatiová, Jana, Klanicová, Evženie. Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na jižním předhradí Pohanská u Břeclavi v letech 1991-1994. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 21–30.

Kapitola
Macháček, Jiří. Zpráva o archeologickém výzkumu Břeclav-Líbivá 1995-1998. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 39–62.