Advanced search

Searching in title Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 49

Chapter
Drozdová, Eva. Antropologická charakteristika staroslovanského obyvatelstva hradiště Pohansko u Břeclavi. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 111–125.

Chapter
Turčan, Vladimír. Slovanský predkresťanský kultový objekt v Moste pri Bratislavě. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 151–158.

Chapter
Lutovský, Michal, Michálek, Jan. Archeologie násilného zániku: pád Hradce u Němětic. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 133–142.

Chapter
Horáčková, Ladislava, Vargová, Lenka, Macháček, Jiří. Antropologicko-lékařský výzkum kosterních pozůstatků z doby stěhování národů (Břeclav-Líbivá) : (předběžné sdělení). In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 63–69.

Chapter
Bialeková, Darina. Železný česák z Pobedima. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 143–150.

Chapter
Klanicová, Evženie. Archeologické lokality z doby hradištní v zázemí hradiska Pohansko u Břeclavi. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 31–37.

Chapter
Špaček, Jaroslav. Vzpomínka na PhDr. Ludvíka Skružného. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 5.

Chapter
Orna, Jiří. Renesanční římsový kachel s motivem Meluzíny. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 61–65.

Chapter
Loskotová, Irena. Variantní řešení konstrukce rohového kachle. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 53–60.

Chapter
Vlach, Jiří. Hrnčířská dílna v 15.–16. století – výroba kamnářských kachlů a dalších prvků středověkých kamen. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 75–82.

Chapter
Loskotová, Irena, Menoušková, Dana, Špaček, Jaroslav. Výběrová bibliografie PhDr. Ludvíka Skružného (1937–2009). In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 6–15.

Chapter
Vitanovský, Michal, Žegklitz, Jaromír. Dva atypické kachlové reliéfy z produkce pražské hrnčířské dílny Adama Špačka (1531–1572). In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 27–34.

Chapter
Loskotová, Irena, Menoušková, Dana. Slovo úvodem. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 4.

Chapter
Pařík, Vojtěch, Paříková, Anežka. Kachlová kamna z období 15.–16. století : dva příklady mezioborové spolupráce. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 66–74.

Chapter
Zkratky. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 83–84.

Chapter
Tymonová, Markéta. Keramický kadlub z Opavy, Kolářské ulice s letopočtem 1571. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 35–52.

Chapter
Menoušková, Dana, Vitanovský, Michal. K technologii výroby středověkých kachlů : dva neobvyklé kachlové reliéfy (přechodné pozitivy) s motivem sv. Jakuba Většího (?) z Prostějova a Šternberka. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 16–26.

Chapter
Unger, Josef. Vzpomínka na PhDr. Jiřího Kohoutka, CSc. (30.7.1952–5.11.2007). In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 5.

Chapter
Źákovský, Petr. Středověké a raně novověké chladné zbraně ze sbírek Městského muzea v Moravském Krumlově. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 127–188.

Chapter
Gabriel, František, Peřina, Ivan. Stopy dřevěné výztuhy v síle zdiva. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 68–74.

Chapter
Unger, Josef. Fortifikační význam vnějších náspů středověkých opevnění. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 61–67.

Chapter
Štětina, Jan. Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu Cimburka u Městečka Trnávky. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 89–110.

Chapter
Zkratky. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 189.

Chapter
Belcredi, Ludvík. Stavební podoba jádra hradu Skály. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 6–38.

Chapter
Nývltová Fišáková, Miriam. Zvířecí osteologický materiál z hradu Skály (horní hrad). In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 47–57.