Žánrové proměny ruské autorské pohádky ve druhé polovině 20. století (v českém kontextu)

Název: Žánrové proměny ruské autorské pohádky ve druhé polovině 20. století (v českém kontextu)
Variantní název:
  • The genre modifications of Russian auctorial fairy-tale in the second half of the 20th century (in the Czech context)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [209]-214
Rozsah
[209]-214
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se věnuje proměnám pohádkového žánru, zejména žánrové variantě autorské pohádky. Kontextově je zohledněno provázání české dětské literatury s ruskou v letech 1948–1989. Za nejzajímavější žánrovou variantu 2. poloviny 20. století lze považovat tzv. filozofizující pohádku.
The paper deals with the transformations of the fairy-tale genre, especially the genre of the author's fairy-tale. The linkage between the Czech and Russian children literatures in 1948–1989 is taken into consideration with respect to the context. The "philosophizing fairy-tale" – as it is called – can be regarded as the most interesting genre variant of the second half of the twentieth century.