K poetike (prozaickej) postavy v autorskej stratégii

Název: K poetike (prozaickej) postavy v autorskej stratégii
Variantní název:
  • On poetics of (prosaic) character in author's strategy
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2010, roč. 13, č. 1-2, s. [23]-32
Rozsah
[23]-32
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V prozaických textoch, ktoré zvýrazňujú subjekt sa v kompozícii textu preferuje rozprávač a postava, ktoré konajú ako indivíduá so zložitým postojom voči skutočnosti, spoločnosti i sebe. Próza je komponovaná vertikálne ako súbor s dominantnou ideou.
In prosaic texts highlighting the subject, text composition prefers a narrator and a character acting as individuals with an intricate attitude to the reality, society and himself/herself. The prose is composed vertically as a set with a dominant idea.
Reference
[1] JOHANIDES, Ján: Trestajúci zločin. 1. vydanie. Bratislava: Slovenský spisovatel', 1995.

[2] JURÁŇOVÁ, Jana: Utrpenie starého kocúra. Mor(t)alitka. 1. vyd. Bratislava: Aspekt, 2000.

[3] LICHNEROVÁ, Rút: Rieka. Príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej. 1. vydanie. Bratislava: Juga, 2000.

[4] RAKÚS, Stanislav: Pieseň o studničnej vode. 1. vydanie. Bratislava: Smena, 1979.

[5] SLOBODA, Rudolf: Narcis. (Doslov – Ján Litvák: Narcis po tridsiatich rokoch). Edícia Súradnice-Petit. Bratislava: Litera, 1995.