K poetike (prozaickej) postavy v autorskej stratégii

Title: K poetike (prozaickej) postavy v autorskej stratégii
Variant title
On poetics of (prosaic) character in author's strategy
Source document: Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. [23]-32
Extent
[23]-32
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
V prozaických textoch, ktoré zvýrazňujú subjekt sa v kompozícii textu preferuje rozprávač a postava, ktoré konajú ako indivíduá so zložitým postojom voči skutočnosti, spoločnosti i sebe. Próza je komponovaná vertikálne ako súbor s dominantnou ideou.
In prosaic texts highlighting the subject, text composition prefers a narrator and a character acting as individuals with an intricate attitude to the reality, society and himself/herself. The prose is composed vertically as a set with a dominant idea.
References
[1] JOHANIDES, Ján: Trestajúci zločin. 1. vydanie. Bratislava: Slovenský spisovatel', 1995.

[2] JURÁŇOVÁ, Jana: Utrpenie starého kocúra. Mor(t)alitka. 1. vyd. Bratislava: Aspekt, 2000.

[3] LICHNEROVÁ, Rút: Rieka. Príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej. 1. vydanie. Bratislava: Juga, 2000.

[4] RAKÚS, Stanislav: Pieseň o studničnej vode. 1. vydanie. Bratislava: Smena, 1979.

[5] SLOBODA, Rudolf: Narcis. (Doslov – Ján Litvák: Narcis po tridsiatich rokoch). Edícia Súradnice-Petit. Bratislava: Litera, 1995.