Slavica litteraria 2010, vol. 13, iss. 1-2

Image
Year
2010
Publication year
2010
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
ISBN
978-80-210-5357-1
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[3]-13 Komparatistické konfrontace a perspektivy : impulsy pro české a slavistické srovnávací myšlení Zelenka, Miloš | pdficon
[15]-21 Dva pohledy na absurditu : Witold Gombrowicz a Kenzaburo Oe Voisine-Jechová, Hana | pdficon
[23]-32 K poetike (prozaickej) postavy v autorskej stratégii Žemberová, Viera | pdficon
[33]-46 Ke koncepcím dějin literatury: obecné a zvláštní Pospíšil, Ivo | pdficon
[47]-53 Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova Pešková, Michaela | pdficon
[55]-62 Натурализм в драмe Л.Н. Толстого "Власть тьмы" Kšicová, Danuše | pdficon
[63]-72 Konteksty interpretacyjne literackiej ramy wydawniczej Ogrodu nie plewionego Wacława Potockiego Borkowski, Andrzej | pdficon
[73]-83 Vedecko-pedagogický aspekt slovakistiky vo vzťahu k areálovosti na zahraničnych lektorátoch Šuša, Ivan | pdficon
Materiály
Page Title
[85]-95 Poznámky o moderní polské literatuře Všetička, František | pdficon
[97]-101 Genologické sondy do slavistického literárneho priestoru Žemberová, Viera | pdficon
[103]-121 Češi a Poláci ve Francii Všetička, František | pdficon
Jubilea
Page Title
[123]-124 Oldřich Richterek: 70 Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
Page Title
[125]-128 Modelování ukrajinské literatury jako pátrání po identitě Pospíšil, Ivo | pdficon
128-129 Сила поэзии Збигнева Херберта Chuveleva, Natalia | pdficon
130-131 Genologie dnes : soubory studií z Prešova Pospíšil, Ivo | pdficon
131-133 Лирический субъект в русской романтической поэзии Richterek, Oldřich | pdficon
134-135 Ponorná řeka tradice : několik úvah Pospíšil, Ivo | pdficon
136-138 Axiologie starší literatury : komentáře a úvahy k jedné knize Pospíšil, Ivo | pdficon
139-141 Podnetné štúdie o slovenskom jazyku zo zahraničia Andruška, Peter | pdficon
141-142 Trochu opožděný český překlad monografie o Marině Cvetajevové Pospíšil, Ivo | pdficon
143-144 Pohledy na literární text v glottodidaktice Chuveleva, Natalia | pdficon
144 Barokní poetika a ideologie Pospíšil, Ivo | pdficon
Informace a zprávy
Page Title
[145]-146 O eseji v zemi, kde zítra znamená dnes Pospíšil, Ivo | pdficon
146-147 Cyrilometodějská konference v Bratislavě Pospíšil, Ivo | pdficon
147-148 Literatura a kultura v středoevropských, slovansko-neslovanských souvislostech Zelenka, Miloš | pdficon
148-149 Malá konference k památce Drahomíra Šajtara (1922–2009) Pospíšil, Ivo | pdficon
149-150 Pavol Strauss – píšucí lekár Žilka, Tibor | pdficon
151 Konference Problémy poetiky II. věnovaná výročí N.V. Gogola Pospíšil, Ivo | pdficon
152-153 Dvě práce z problematiky stavovských povstání v Uhrách Pražák, Richard | pdficon
153-154 Významný jubilant, vzpomínky a bibliografie Pospíšil, Ivo | pdficon
154-155 Česko-slovenské kulturní vztahy po roce 1989 : návaznost a změna Pospíšil, Ivo | pdficon
155-157 Literárnohistorické reminiscencie, teda keď jubilanti neplačú Žemberová, Viera | pdficon
Page Title
[161] Instrukce pro přispěvatele | pdficon