1-2

Title: Slavica litteraria
Year: 2010
Volume: 13
Issue: 1-2
Publication year
2010
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
ISBN
978-80-210-5357-1
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Komparatistické konfrontace a perspektivy : impulsy pro české a slavistické srovnávací myšlení | [3]–13
Zelenka, Miloš
PDF
Dva pohledy na absurditu : Witold Gombrowicz a Kenzaburo Oe | [15]–21
Voisine-Jechová, Hana
PDF
K poetike (prozaickej) postavy v autorskej stratégii | [23]–32
Žemberová, Viera
PDF
Ke koncepcím dějin literatury: obecné a zvláštní | [33]–46
Pospíšil, Ivo
PDF
Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova | [47]–53
Pešková, Michaela
PDF
Натурализм в драмe Л.Н. Толстого "Власть тьмы" | [55]–62
Kšicová, Danuše
PDF
Konteksty interpretacyjne literackiej ramy wydawniczej Ogrodu nie plewionego Wacława Potockiego | [63]–72
Borkowski, Andrzej
PDF
Vedecko-pedagogický aspekt slovakistiky vo vzťahu k areálovosti na zahraničnych lektorátoch | [73]–83
Šuša, Ivan
PDF
Materiály
Title Document
Poznámky o moderní polské literatuře | [85]–95
Všetička, František
PDF
Genologické sondy do slavistického literárneho priestoru | [97]–101
Žemberová, Viera
PDF
Češi a Poláci ve Francii | [103]–121
Všetička, František
PDF
Jubilea
Title Document
Oldřich Richterek: 70 | [123]–124
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
Modelování ukrajinské literatury jako pátrání po identitě | [125]–128
Pospíšil, Ivo
PDF
Сила поэзии Збигнева Херберта | 128–129
Chuveleva, Natalia
PDF
Genologie dnes : soubory studií z Prešova | 130–131
Pospíšil, Ivo
PDF
Лирический субъект в русской романтической поэзии | 131–133
Richterek, Oldřich
PDF
Ponorná řeka tradice : několik úvah | 134–135
Pospíšil, Ivo
PDF
Axiologie starší literatury : komentáře a úvahy k jedné knize | 136–138
Pospíšil, Ivo
PDF
Podnetné štúdie o slovenskom jazyku zo zahraničia | 139–141
Andruška, Peter
PDF
Trochu opožděný český překlad monografie o Marině Cvetajevové | 141–142
Pospíšil, Ivo
PDF
Pohledy na literární text v glottodidaktice | 143–144
Chuveleva, Natalia
PDF
Barokní poetika a ideologie | 144
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace a zprávy
Title Document
O eseji v zemi, kde zítra znamená dnes | [145]–146
Pospíšil, Ivo
PDF
Cyrilometodějská konference v Bratislavě | 146–147
Pospíšil, Ivo
PDF
Literatura a kultura v středoevropských, slovansko-neslovanských souvislostech | 147–148
Zelenka, Miloš
PDF
Malá konference k památce Drahomíra Šajtara (1922–2009) | 148–149
Pospíšil, Ivo
PDF
Pavol Strauss – píšucí lekár | 149–150
Žilka, Tibor
PDF
Konference Problémy poetiky II. věnovaná výročí N.V. Gogola | 151
Pospíšil, Ivo
PDF
Dvě práce z problematiky stavovských povstání v Uhrách | 152–153
Pražák, Richard
PDF
Významný jubilant, vzpomínky a bibliografie | 153–154
Pospíšil, Ivo
PDF
Česko-slovenské kulturní vztahy po roce 1989 : návaznost a změna | 154–155
Pospíšil, Ivo
PDF
Literárnohistorické reminiscencie, teda keď jubilanti neplačú | 155–157
Žemberová, Viera
PDF
Title Document
Instrukce pro přispěvatele | [161]
PDF