Významný jubilant, vzpomínky a bibliografie

Title: Významný jubilant, vzpomínky a bibliografie
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. 153-154
Extent
153-154
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Tibor Žilka: výberová personálna bibliografia. Zostavila Mariana Čechová. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. 73 s. ISBN 978-80-8094-582-4.