Pohledy na literární text v glottodidaktice

Title: Pohledy na literární text v glottodidaktice
Source document: Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. 143-144
Extent
143-144
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Tekst literacki i tekst kultury w glottodydaktyce: praca zbiorowa. Pod red. Wojciecha Gorczycy. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. 157 s. ISBN 978-83-62292-00-4.