Literárnohistorické reminiscencie, teda keď jubilanti neplačú

Title: Literárnohistorické reminiscencie, teda keď jubilanti neplačú
Source document: Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. 155-157
Extent
155-157
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Chmel, Rudolf. Romantizmus v globalizme: malé národy - veľké mýty. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2009. 617 s. ISBN 978-80-8101-159-7.
Petrík, Vladimír. Hľadanie minulého času. Otázky Vladimír Barborík; editorka Mária Štefánková. Bratislava: Slovart, 2009. 205 s. ISBN 978-80-8085-785-1.